CHUYÊN ĐỀ CẤP HUYỆN MÔN SINH, NĂM HỌC 2018-2019

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

20190321_141323Thực hiện theo Hướng dẫn số 153/PGDĐT ngày 19/10/2017 của Phòng GD&ĐT Đại Lộc về việc “Hướng dẫn thực hiện sinh hoạt chuyên đề cấp huyện và sinh hoạt chuyên môn cụm liên trường năm học 2018-2019”;

Thực hiện kế hoach số  05 /KH- PBC ngày 10 tháng 3 năm 2019 về tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp huyện, năm học 2018-2019,

Tổ Hóa- Sinh-TD  trường THCS Phan Bội Châu tổ chức sinh hoạt chuyên đề cấp huyện, năm học 2018-2019 ở môn sinh .

-Thời gian tổ chức: Lúc 13 giờ 30 phút ngày 21 tháng 3 năm 2019.

  • Thành phần tham dự: TTCM, GV của các trường THCS trong toàn huyện. Tổ chuyên môn nghiệp vụ của PGD. BGH nhà trường và các thành viên của tổ Hóa-Sinh-TD.
  • Nội dung chuyên đề: Đổi mới soạn giảng theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Sinh học THCS
  • Chuyên đề được đánh giá cao và tiết dạy minh họa phù hợp ,  ứng dụng bảng tương tác thông minh.. Chuyên đề tổ chúc thành công và nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ đồng nghiệp.
  • 20190321_14561720190321_145139
  • 20190321_150705