1. Công nghệ

CN7_Chế biến và dự trữ thức ăn

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

CN7_Vai trò của thức ăn

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

CN7_Một số phương pháp chọn giống

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

CN7_Sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

CN7_Vai trò của chăn nuôi

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Công nghệ 6_Quy trình tổ chức bữa ăn (B22)

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Mối ghép tháo được – Tiết 26- CN8

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Bản vẽ nhà 2- Công nghệ 8

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Bản vẽ nhà 1- CN8

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải: