5. Hình ảnh, tư liệu dạy học

TD9-Cầu lông-Tâng cầu từ cơ bản lên nghệ thuật – Bài 1- Cơ bản

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

TD9-Cầu lông-Kỹ thuật cầu lông- Cú đánh trái tay

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

TD9-Cầu lông-Kỹ thuật cầu lông cơ bản – Đẩy Cầu

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

TD9-Cầu lông-Kỹ Thuật Cầu Lông Cơ Bản – Đập Cầu

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

TD9-Cầu lông-Kỹ Thuật Cầu Lông Căn Bản, Đánh Cầu Nhanh Trên Lưới Trước Mặt

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

TD9-Kỹ thuật đá cầu

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

TD9-Hướng dẫn chạy bộ đúng cách

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

TD9-Kỹ thuật và tư thế chạy bộ chuẩn

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

TD9-Bật xa tại chỗ

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

TD9- Kỹ thuật bật xa tại chỗ

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

TD8-Nhảy cao kiểu bước qua( 3 bước đà)

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

TD8-Nhảy cao kiểu bước qua quay chậm

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Trang 1 / 2612345...1020...Cuối »