Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 6-4-2020 Tải về
2 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CÁC MÔN ĐỀ SỞ VÀ PHÒNG 25-12-2019 Tải về
3 MA TRẬN CÁC MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2029-2020 25-12-2019 Tải về
4 THỂ LỆ CUỘC THI TÌM HIỂU 90 NĂM LỊCH SỬ VẺ VANG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 9-10-2019 Tải về
5 THỂ LỆ CUỘC THI HỌC VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 8-10-2019 Tải về
6 về việc phòng chống đuối nước 4-4-2019 Tải về
7 Hướng dẫn thi học kì 1, năm học 2018-2019 12-12-2018 Tải về
8 quy định về hồ sơ của tổ chuyên môn và giáo viên năm học 2018-2019 26-9-2018 Tải về
9 hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 17-9-2018 Tải về
10 THÔNG TƯ 18 VỀ KĐCL 22-8-2018 Tải về
11 KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019 15-8-2018 Tải về
12 công văn dạy học Tiếng anh năm học 2018-2019 28-6-2018 Tải về
13 CÔNG VĂN HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ VỆ SINH ATTP 7-5-2018 Tải về
14 CV THÁNG HÀNH ĐỘNG ATTP 7-5-2018 Tải về
15 QĐ số 2304/QĐ-UBND 29-6-2016 Ban hành khung kế hoạch thòi gian năm học 2016-2017 của UBND tỉnh Quảng Nam Tải về
16 QĐ-1893/QĐ-BGDDT 03-6-2016 Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên Tải về
17 HD số 85/GDĐT-TCCB 13-5-2016 Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và viên chức làm công tác thư viện Tải về
18 HD số 87/PGDĐT-TCCB 13-5-2016 Hướng dẫn đánh giá và xếp loại CBQL, GV, NV năm học 2015-2016 Tải về
19 HD số 81/PGDĐT-VP 06-5-2016 Hướng dẫn viết sáng kiến năm học 2015-2016 và những năm tiếp theo Tải về
20 TT số 07/2016/TT-BGD 22-3-2016 Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Tải về
21 TT số 35/2015/BGDĐT 31-12-2015 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục Tải về
22 QĐ số 32/2015/QĐ-UBND 11-11-2015 Ban hành quy định về quản lý và khuyến khích hoạt động sáng kiến kinh nghiệm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Tải về
23 HD số 140/PGDĐT 30-9-2015 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở, năm học 2015-2016 Tải về
24 TTLT số 22/2016/BGD-BNV 16-9-2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập Tải về
25 QĐ số 2825/QĐ-UBND 11-8-2015 Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 Tải về
26 NĐ số 56/2015/NĐ-CP 09-6-2015 Đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức Tải về
27 TTLT số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV 19-5-2015 Quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên viên ngành thư viện Tải về
28 TT số 58/2011/TT-BGDĐT 12-12-2011 Ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT Tải về
29 TT số 01/2011/TT-BNV 19-1-2011 Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính Tải về