DẠY HỌC BẢNG TƯƠNG TÁC THÔNG MINH

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Nhằm mục đích trau dồi chuyên môn, ứng dụng CNTT vào dạy học, chiều ngày 1 tháng 10 năm 2018, bộ phận chuyên môn nhà trường tổ chức dạy học bằng bảng tương tác thông minh. Tiết dạy được GV  đầu tư rất công phu chu đáo . Học sinh thích thú học tập hơn.

20181004_130350[1] 20181004_130350 20181004_130549 20181004_130556 20181004_130605 20181004_130614 20181004_130628 20181004_130639 20181004_130741 20181004_131019 20181004_131027 20181004_131836 20181004_131938 20181004_131956 20181004_131959 20181004_132012 20181004_133315 20181004_133621 20181004_134942 20181004_134949 20181004_135022 20181004_135033 20181004_135044

Trong suốt tiết học các em được tham gia vào các hoạt động học một cách tích cực. Hầu hết các em nhiệt tình tham gia  làm các bài tập tương tác với kết quả 27/29 máy hoạt động . Điều này khẳng định được học sinh là trung tâm, là chủ thể của tiết học. kết quả của các nhóm sau khi thảo luận được chiếu trực tiếp thu hút sự theo dõi chú ý và nhận xét của học sinh. Đây là điểm mới, là yêu cầu cần thiết trong tiết dạy đổi mới phương pháp , tăng cường tính tích cự và phát triển năng lực của học sinh.Tiết học đã kết thúc thành công tốt đẹp.