ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN DỰA TRÊN NGHIÊN CỨU BÀI HỌC

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN DỰA TRÊN NGHIÊN CỨU BÀI HỌC

 • Đổi mới sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học là hoạt động chuyên môn mà ở đây GV tập trung phân tích các vấn đề liên quan đến người học (học sinh); không tập trung vào việc đánh giá giờ học, xếp loại GV mà nhằm khuyến khích GV tìm ra nguyên nhân tại sao HS chưa đạt kết quả như mong muốn và có biện pháp để nâng cao chất lượng dạy học.
 • Vậy vấn đề đổi mới sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học thực tế là việc dự giờ và đánh giá tiết dạy của GV thông qua quan sát HS với mục đích:
 •           – Thay đổi hình thức sinh hoạt chuyên môn.
 •           – Đảm bảo cho tất cả học sinh có cơ hội tham gia thực sự vào quá trình học tập, giáo viên quan tâm đến khả năng học tập của từng học sinh, đặc biệt những học sinh có khó khăn về học tập.
  – Rèn luyện và hình thành thói quen tự tìm hiểu bài học ở mỗi học sinh, biết thảo luận, phát huy khả năng tư duy, tính sáng tạo của mỗi học sinh vào bài học hằng ngày, từ đó học sinh ghi nhớ sâu hơn kiến thức bài học.
  – Tạo cơ hội cho tất cả giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm và phát  huy khả năng sáng tạo trong việc áp dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học thông qua việc dự giờ, trao đổi, thảo luận, chia sẻ sau khi dự giờ.
  – Nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.
  – Góp phần làm thay đổi văn hóa ứng xử trong nhà trường, tạo môi trường làm việc, dạy và học dân chủ, thân thiện cho tất cả mọi người.
 • Theo kế hoạch của tổ CM, nhóm Tiếng Anh đã tiến hành áp dụng việc thực hiện sinh hoạt CM dựa trên NCBH đối với chương trình Tiếng Anh lớp 6
 •                                  Unit 4: MY NEIGHBOURHOOD
 •                                      Lesson 2: A closer look 1
 • Người thực hiện dạy thực nghiệm: Cô Châu Trần Kiều Lan
 • IMG_7325 IMG_7327 IMG_7330 IMG_7333 IMG_7334 IMG_7336 IMG_7339 IMG_7341
 •