NGLL 8/2: CHỦ ĐIỂM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Vào lúc 13h30 ngày 6/10/2021 lớp 8/2 tổ chức hoạt động  ngoài giờ lên lớp( NGLL ) tháng 10 với chủ  điểm: Chăm ngoan học giỏi với sự tham gia của GVCN và 36 HS( vắng 2p).

Buổi sinh hoạt NGLL diễn ra sôi nổi với 2 nội dung : Lễ giao ước thi đua và đăng ký học tốt, đan xen là các tiết mục văn nghệ do các tổ trình bày. Trong quá trình tổ chức  hoạt động ngoài giờ lên lớp  còn  lồng ghép nội dung giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống cho các em học sinh; tích hợp nội dung giáo dục môi trường trong quá trình tổ chức hoạt động.

Hoạt động này giúp các em tìm ra phương pháp học tập hiệu quả, có động lực học tập trong năm học mới.

05C6B8E5-175C-4D8E-92FA-A01EEE4D9FE6750CC745-D5A4-4E47-B00F-56F80089F0D6A3238B3D-311A-4486-9C4A-31BA363499A4