PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG HOẠT ĐỘNG THẢO LUẬN NHÓM MÔN TIẾNG ANH

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Hai hình thức tổ chức lớp học được cho là có lợi nhất cho dạy học Tiếng Anh đó  là hoạt động theo cặp và theo nhóm. Hoạt động cặp, nhóm không phải là phương pháp giảng dạy mà là cách thức tổ chức hoạt động dạy và học của GV và HS. Trong hoạt động nhóm, giáo viên chia lớp thành các nhóm nhỏ (mỗi nhóm từ 4 đến 5 học sinh). Tuy nhiệm vụ của mỗi nhóm, có thể giống hoặc khác nhau, làm việc theo nhóm hoạt động giao tiếp có rất nhiều điểm thuận lợi, học sinh có thể đạt được mục tiêu bài học một cách hiệu quả nhất.

Thứ nhất, giúp HS tích cực tham gia ý kiến, trao đổi kinh nghiệm với bạn bè để cùng học, khám phá và phát triển tư duy.

Thứ hai, học sinh có thể phát triển các kĩ năng ngôn ngữ  thông qua việc diễn đạt bằng lời và chia sẻ các ý tưởng của mình với những người khác.

Thứ ba, học sinh  có thể hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau và dần dần quen với  vai trò, nhiệm vụ của mình trong nhóm, cùng nhau phát triển các kĩ năng như kỹ năng giao tiếp, tương tác; kỹ năng tạo môi trường hợp tác; kỹ năng xây dựng hoạt động,…

Tóm lại, để những tiết học Tiếng Anh thật sự đạt hiệu quả, bên cạnh việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, người dạy cũng cần vận dụng tổ chức các hoạt động cặp, nhóm nhằm thường xuyên để tạo cơ hội cho tất cả học sinh tham gia học tập.

IMG_7259 IMG_7264 IMG_7276 IMG_7278 IMG_7280