TẬP HUẤN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2018-2019

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2018-2019,Trường THCS PBC tổ chức tập huấn công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với các trường trung học cơ sở cụ thể như sau:

  1. Mục tiêu tập huấn

– Triển khai thực hiện Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Công văn số 5932/BGDĐT-QLCL ngày 28/12/2018 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông và một số văn bản có liên quan khác.

– Hướng dẫn CB-GV-NV nhà trường thực hiện công tác tự đánh giá, đăng ký đánh giá ngoài và đăng ký công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

  1. Nội dung tập huấn

– Quy trình thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục và quy trình công nhận trường đạt chuẩn quốc gia đối với trường Trung học cơ sở và trường Phổ thông có nhiều cấp học theo Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GDĐT.

  1. Thành phn

– Báo cáo viên:

Thầy giáo Đỗ Đổng.

Thầy giáo Nguyễn Cao Văn

– Học viên: CB-GV-NV của nhà trường.

  1. Thi gian và địa đim

– Thời gian: 01 ngày, ngày 2/5/2019.

– Địa điểm: Phòng học số 1.

20190502_15523720190502_15420720190502_162139