Thành tích nhà trường

THÀNH TÍCH NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2015-2016
– Tỉ lệ học bỏ học: 0%
– Hạnh kiểm HS: Tốt: 79,78%; khá: 17,8 %; TB: 1,52%
– Học lực: Giỏi: 25,65%; Khá: 32,17%; TB: 34,13% ; Yếu: 8,0%
– Tỉ lệ TNTHCS : 97%
– HS giỏi các cấp: xếp vị thứ 8/17 trường
– Học sinh giỏi thực hành: xếp thứ 8 toàn huyện
– Giáo viên giỏi trường : 20, GVCN giỏi huyện: 1 giải nhì
– SKKN: cấp huyện: 8, cấp tỉnh : 1
– Chiến sĩ thi đua các cấp: 5
– Lao động tiên tiến: 30
– KĐCL giữ mức độ 3
– Trường chuẩn quốc gia: Giữ vững các tiêu chí đã được công nhận
– Chi bộ: trong sạch vững mạnh
– Công đoàn: vững mạnh
– Chi đoàn: xuất sắc
– Liên đội: xuất sắc
– Cơ quan đạt danh hiệu: cơ quan văn hoá
– Danh hiệu trường: tập thể xuất sắc.