TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO: “NÓI KHÔNG VỚI RÁC THẢI NHỰA”

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

IMG_0997

.     Ô nhiễm môi trường mà đặc biệt là ô nhiễm do rác thải nhựa là vấn đề đang được toàn thế giới quan tâm. Nhằm hưởng ứng chiến dịch bảo vệ môi trường và “ Nói không với rác thải nhựa”, sáng ngày 21/10/2019, được sự cho phép của Chi bộ, Công đoàn THCS Phan Bội Châu phối hợp với nhà trường tổ chức tuyên truyền nội dung trên cho CC, VC và học sinh toàn trường thông qua hoạt động “Trải nghiệm sáng tạo”.

IMG_0996

.     Trong hoạt động này, CC, VC và học sinh được nghe thông tin về tình trạng rác thải rắn trên toàn thế giới và ở Việt Nam, con đường đi của rác thải rắn và sự nguy hại của rác thải nhựa. Từ đó, giúp cho mỗi người nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và hưởng ứng chiến dịch “Nói không với rác thải nhựa”.

IMG_0990

.     Một nội dung quan trọng trong buổi sinh hoạt là học sinh được trực tiếp thực hành phân loại rác. Với kiến thức thực tế, mỗi em sẽ là một tuyên truyền viên tốt để chiến dịch “Nói không với rác thải nhựa” được thực hiện sâu rộng không chỉ ở trường, lớp mà còn ở chính gia đình của các em.

IMG_1000

.     Hoạt động ngoài giờ lên lớp với hình thức “Trải nghiệm sáng tạo” vềnội dung bảo vệ môi trường nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức, kỹ năng, có nhiều cơ hội trải nghiệm để vận dụng những kiến thức đã học, từ đó hình thành năng lực thực tiễn cũng như phát huy tiềm năng sáng tạo của bản thân.