1. Âm nhạc

Âm nhac 7: Tiết 33: Ôn tập các bài hát và 4 bài TĐN

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Âm nhac 7: Tiết 28: ÔBH Ca Chiu Sa- TĐN số 8

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Âm nhạc 9: Tiết 6: Nhạc sĩ Trai-Cốp-Xki

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Âm nhạc 6: Tiết 23 “Ôn bài hát – Tập đọc nhạc số 7 “

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Âm nhac 6: Tiết 27: Học hát: Tia nắng hạt mưa

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Âm nhạc 6: Tiết 24: Nhạc sĩ Môda

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Âm nhạc 8: Tiết 24: Hát bè

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Tiết 11: TĐN số 3 – Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu – Âm nhạc 8

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Tiết 11: Nhạc sĩ Đỗ Nhuận với bài hát “Hành quân xa”

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Tiết 6: Nhịp 2/4 – TĐN số 2 – Âm nhạc 6

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Tiết 6: Ôn hát và Ôn TĐN số 2- Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát “Hò kéo pháo”- Âm nhạc 8

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Tiết 15: Một số nhạc cụ dân tộc phổ biến – Âm nhạc 6

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Trang 1 / 3123