1. Âm nhạc

Nhạc 6- Tiết 24: ÂNTT: Nhạc sĩ Mô-da

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Nhạc 6- Tiết 23: TĐN số 7 “Chơi đu”

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Nhạc 6- Tiết 21: ÂNTT: Nhạc sĩ Phong Nhã với bài hát”Ai yêu Bác Hồ …”

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Nhạc 6- Tiết 22: Học hát: Ngày đầu tiên đi học

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Nhạc 7- Tiết 22: Học hát: Khúc ca bốn mùa

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Nhạc 8- Tiết 23: AANTT: Hát bè

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Nhạc 7- Tiết 21: AANTT: Một số thể loại bài hát

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Nhạc 8- Tiết 22: Học hát: Nổi trống lên các bạn ơi

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Nhạc 9- Tiết 5: Tập đọc nhạc số 2: Nghệ sĩ với cây đàn

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Nhạc 9- Tiết 4: Học hát: Nụ cười

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Trang 1 / 512345