1. Âm nhạc

Nhạc 9: Tiết 11: Ôn bài hát và ôn TĐN số 3- NS Nguyễn Văn Tý

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Nhạc 9: Tiết 9: Học hát: Nối vòng tay lớn

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Nhạc 8: Tiết 14: Ôn bài hát và Ôn TĐN- Một số nhạc cụ dân tộc

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Nhạc 7: Tiết 10: TĐN số 4 “Mùa xuân về”

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Nhạc 6: Tiết 6:Ôn bài hát – TĐN số 2″Mùa xuân trong rừng”

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Nhạc 6: Tiết 14: ÔN bài hát- TĐN số 5: Vào rừng hoa

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Nhạc 6: Tiết 7- Nhạc sĩ Văn Cao

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Nhạc 8: Tiết 21: Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Nhạc 8: Tiết 24: Ôn hát và TĐN- Hát bè

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Nhạc 7: Tiết 29: Nhạc sĩ Huy Du

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Nhạc 7: Tiết 24: Vài nét về âm nhạc Thiếu nhi VN

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Nhạc 6: Tiết 24: Nhạc sĩ Môda

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Trang 1 / 41234