Thành tích học sinh

THÀNH TÍCH HỌC SINH NĂM HỌC 2015-2016
Đạt giải tỉnh: 3 giải (1 giải nhất Casio 8, 1 giải nhì và 1 giải KK sinh 9)
Đạt giải huyện: 30 giải
– Khối 6: 5 giải (nhất Tiếng Anh, nhì Toán, ba Văn, KK Toán). Toàn đoàn K6: vị thứ 4.
– Khối 7: 3 giải KK ( Lí, Văn , Anh văn). Toàn đoàn K7: vị thứ 15.
– Khối 8: 13 giải (3 giải ba môn Toán, Sinh, Địa; 10 giải KK môn: Văn, Tiếng Anh, Lí, Sinh, Sử, Tin). Toàn đoàn K8: vị thứ 5.
– Khối 9: 9 giải (nhất, nhì, ba môn Sinh học. KK thuộc các môn: Toán, Lí, Hóa, Sử, Địa, Tin). Toàn đoàn K9: vị thứ 12.
HSG TNTH, giải toán Casio: vị thứ 8/16 (2 giải II).
* Toàn đoàn về văn hóa: vị thứ 8/17 trường, thuộc tốp đầu vùng B.