GDCD8_BÀI 12_QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem: Lượt tải:

Thông tin Mô tả
Tên tài liệu GDCD8_BÀI 12_QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH
Tên tập tin TI---T-13-QUY---N-V---NGH--A-V----C---A-CD-TRONG-G--1.pptx
Loại tập tin application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
Dung lượng 8.67 MB
Chuyên mục Chuyên mục Download: 1. Bài giảng điện tử, 1. GDCD, 1. GDCD 8, và 2. GDCD 8.
Ngày chia sẻ 23/11/2021

Download (PPTX, Unknown)