English 6 – Unit 10 – Gettting started

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem: Lượt tải:

Thông tin Mô tả
Tên tài liệu English 6 – Unit 10 – Gettting started
Tên tập tin Unit-10-Our-houses-in-the-future-Lesson-1-Getting-started.ppt
Loại tập tin application/vnd.ms-powerpoint
Dung lượng 3.74 MB
Chuyên mục Chuyên mục Download: 1. Bài giảng điện tử, 2. Tiếng Anh, và 2. Tiếng Anh 6.
Ngày chia sẻ 04/06/2020

Download (PPT, Unknown)