TẬP HUẤN PHẦN MỀM RA ĐỀ MASTER TEST ONLINE

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Năm học 2019-2020  tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 hướng dẫn thực hiện CT GDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất HS .  Nhà trường  đã xây dựng kế hoạch nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng kết hợp dạy học văn hóa với tổ chức các hoạt động trải nghiệm, đánh giá theo hưởng phát triển năng lực học sinh. Đồng thời xây dựng môi trường giáo dục nhằm  năng cao  chất lượng giáo dục tình cảm, đạo đức, giáo dục thể chất, rèn luyện kĩ năng sống cho HS. Trên cơ sở những ứng dụng của CNTT mà giáo viên đã thực hiện, năm học 2019-2020, nhà trường bắt đầu áp dụng phần mềm ra đề kiểm tra( Master test online) .

Trong những ngày đầu của tháng 8( ngày 24 tháng 8 năm 2029) , hội đồng sư phạm nhà trường đã được tập huấn cách thực hiện cũng như kỹ năng ra đề kiểm tra trên phần mềm Master test online.

20190824_075655

  • Người báo cáo: Thầy giáo Nguyễn Cao Văn
  • 20190824_094747
  • Lớp tập huấn chia làm 4 nhóm : Quý thầy cô giáo tham gia nhiệt tình và đầy trách nhiệm
  • 20190824_074947

20190824_07500420190824_094736