CUỘC THI KHKT CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2019-2020

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Thực hiện Quy chế thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh THCS và THPT ban hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo (GDĐT);

Thực hiện Công văn Số: 1237/SGDĐT-GDTrH ngày 22/8 /2018 của Sở  GDĐT về việc hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2018 – 2019,

Trường THCS Phan Bội Châu tham gia cuộc thi với đề tài: Hệ thống tưới câu thông minh

Tác giả: Em Phan Phước Lam King

GV Hướng dẫn: Thầy giáo Nguyễn Cao Văn

Đề tài đạt giải nhì cuộc thi cấp huyện và đang tham dự cuộc thi cấp Tỉnh.20191122_065746 20191122_065825 20191122_065841 20191122_072843 20191122_072853 20191122_072856 20191122_075611 20191122_075621 20191122_075741 20191122_075754 20191122_082011 20191122_082022 20191122_082027